Odporúča nás

Ing. Branislav Hadár

Riaditeľ - Štátny Inštitút Odborného Vzdelávania (ŠIOV)

„Vítam každú príležitosť pomôcť nielen učiteľom, ale aj ostatným zamestnancom prekonať aktuálnu neľahkú situáciu a aj preto podporujem iniciatívu Zľavy pre ľudí“